Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne CEASE Terapia


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić lekarzy homeopatów, naturopatów- homeopatów na drugą edycję trzydniowego Seminarium CEASE THERAPY  (Complete Elimination Autistic Spectrum Expression) - całkowite usuwanie spektrum autyzmu terapii opracowanej przez dr. Tinusa Smitsa. Niezwykle wyjątkowa i wartościowa wiedza ze względu na epidemię autyzmu panującą na świecie oraz dająca szansę na powrót do zdrowia i normalnego życia. Seminarium będzie tłumaczone z języka niemieckiego a poprowadzi je Heike Beckenhusen

Egzamin składać się będzie z pytań otwartych, opisowych. Homeopata powinien wykazać się wiedzą na temat planu zarówno co do usunięcia przyczyny jak i zastosowania właściwych leków informacyjnych (izopatycznych bądź homeopatycznych ).  

Homeopaci po zdanym egzaminie otrzymają oryginalny certyfikat CEASE THERAPY dr. Tinusa Smitsa. Tym samym stanął się pełnoprawnymi terapeutami CEASE THERAPY. Posiadany certyfikat zaświadczać będzie o znajomości protokołu terapii oraz uprawniać do jej przeprowadzania.

Heike Beckenhusen, (51 lat) jest certyfikowanym terapeutą CEASE Therapy - terapii opracowanej przez dr. Tinusa Smitsa mająca na celu całkowitą eliminację spektrum autyzmu.
Jest Naturopatą, klasycznym homeopatą, terapeutą ortomolekularnym. Zajmuje się również terapią jelitową i osteopatią.
Jako homeopata z powodzeniem praktykuje już od 12 lat. Przez 10 lat szkoliła innych naturopatów i homeopatów w szkołach w Niemczech.
Leczy wielu pacjentów z objawami autyzmu we wszystkich jego odmianach.

Jej pierwszym pacjentem był jej własny syn, który został poważnie uszkodzony zdrowotnie zarówno fizyczne, jak i psychiczne w wyniku podanych szczepionek.
Sukces zastosowanej terapii był tak niesamowity, że Pani Heike od razu włączyła ją do swojej naturalnej praktyki leczniczej.
Wielu pacjentów po zastosowaniu CEASE Therapy doświadcza znacznej poprawy zdrowia i osiąga znaczny postęp w rozwoju umysłowym, emocjonalnym i fizycznym. 

CEASE Therapy, to terapia terapia opracowana przez dr. Tinusa Smitsa, która polega na całkowitej eliminacji spektrum autyzmu poprzez zastosowanie gruntownej detoksykacji organizmu. Jej protokół obejmuje zastosowanie homeopatii klasycznej, izopatii oraz suplementacji ortomolekularnej.

CEL CEASE terapii:
• całkowita eliminacja spektrum autyzmu i jego różnych odmian
• usunięcie blokad i obciążeń układu immunologicznego powstałych na skutek kumulacji toksycznych środków chemicznych w organizmie
• odnowa flory bakteryjnej jelit
• przywrócenie prawidłowej pracy mózgu i prawidłowych parametrów organizmu niezbędnych do rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

Podczas tego seminarium dowiesz się:
• kim był dr. Tinus Smits i jak powstała jego CEASE terapia
• dlaczego homeopatia i izopatia jest szansą na przywrócenie prawidłowych parametrów życiowych,
• jak przeprowadzić terapię detoksykacyjną dzieciom i dorosłym z NOP,
• jak imponujące mogą być rezultaty zastosowania terapii CEASE - na podstawie przypadków z praktyki wykładowcy

Zastosowanie CEASE THERAPY:
• usuwanie spektrum autyzmu w różnych odmianach
• usuwanie zaburzeń związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP)
• odtruwanie ze szczepionek, antybiotyków, sterydów, statyn, toksycznych substancji chemicznych
• usuwanie zaburzeń behawioralnych
• przywracanie flory bakteryjnej
• regulacja gospodarki hormonalnej w organizmie
• przywracanie homeostazy i prawidłowych parametrów funkcjonowania organizmu

Dr Tinus Smits studiował homeopatię przez ponad 30 lat, praktykując jako homeopata zanim rozpoczął praktykę lekarską (w wieku 31 lat). Studiował u Jacquesa Imberechtsa, Alexa Jacquesa, George'a Vithoulkasa i Alphonsa Geukensa. Ukończył studia medyczne w 1986 roku i uczył przez ponad 20 lat w różnych krajach na całym świecie. Zawsze uważał, że terapeutyczne możliwości homeopatii można udoskonalić poprzez uważną obserwację i rejestrację wyników leczenia homeopatycznego. Opracował Inspirującą Homeopatię, głębokiego działania, która leczy z zaburzeń cierpiącego głębokie warstwy ciała na poziomie energetycznym i fizycznym.

W swojej praktyce terapeutycznej brał pod szczególną uwagę szczepienia i ich wpływ na dzieci i dorosłych. Opublikował kilka książek i artykułów na ten temat. Przez ostatnie lata opracował skuteczny sposób leczenia dzieci z autyzmem, terapię CEASE. (Całkowita eliminacja spektrum autyzmu).

Jego publikacje:
- „Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne” wydawca Enso Electronics - z angielskiej wersji „Autism beyond despair”
- „Inspiring Homeopathy”
- „Homeopathie”

Wykładowca homeopata Heike Beckenhusen o Tinusie Smits i jego terapii.
Cytat z książki „Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne”

„Obecnie istnieje ogromna potrzeba szerzenia informacji o homeopatycznym leczeniu naszych dzieci. Liczba zdiagnozowanych chorób u dzieci ze spektrum autyzmu szybko wzrosła i nadal wzrasta.

Co dzieje się z dziećmi tej ziemi?

Tinus Smits był bardzo zaangażowany w prace nad eliminacją zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od lat leczył małych pacjentów, zbierając informacje i doświadczenie związane z opracowywanym sposobem leczenia. Efektem jego pracy jest tzw. CEASE THERAPY, czyli terapia Całkowitej Eliminacji Spektrum Autyzmu. Ta forma leczenia, w moim przekonaniu, nie tylko zamyka lukę w leczeniu zespołu spektrum autyzmu, ale także często lukę w leczeniu tak zwanych "przypadków opornych na terapię" lub, jak określił Hahnemann, chorób związanych ze sztuką.

Z mojego doświadczenia wynika, że wiele spośród naszych organizmów nie jest już w stanie zareagować na terapię wyłącznie klasycznej homeopatii. Siła życiowa jest często zbyt wyczerpana przez trwałe ataki ze świata zewnętrznego. Traktuję więc z pełnym przekonaniem wiedzę i doświadczenie dr. Tinusa za pomocą terapii CEASE: Izopatia (Tautopatia) / Klasyczna Homeopatia / Inspirująca Homeopatia i Terapia Ortomolekularna.

Chciałabym nadmienić, że jako homeopata, dr.Tinus naturalnie brał również pod uwagę Organon Sztuki uzdrawiania Hahnemanna i "Choroby przewlekłe", (patrz np. §§ 74 i nast. Organonu.) Radził nam również: "Bardzo ważne jest, abyśmy zadali sobie pytanie: "Czy podejście wyłącznie klasycznej homeopatii wpisuje się w nasz współczesny czas ?". Czy wykorzystujemy pełen potencjał homeopatii? Czy odpowiednio dostosowaliśmy się lub rozwinęliśmy homeopatię do naszych czasów? "

Kilka lat temu włączyłam terapię CEASE do własnego doświadczenia w moim spektrum terapeutycznym. Obecnie leczę w ten sposób wielu pacjentów i coraz częściej obserwuję postępy rozwojowe na wszystkich poziomach życia, nawet u pacjentów, u których sama klasyczna homeopatia nie przyniosła satysfakcjonujących rezultatów. Te obserwacje pokazują mi, jak głęboko ta forma terapii może wpłynąć na pacjenta na wszystkich jego poziomach funkcjonowania. Wspiera organizm w reaktywowaniu jego zdolności do samoleczenia, siła życiowa powraca do normy i może ponownie wpływać na organizm bez ograniczeń. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że osobiście jestem bardzo wdzięczna dr.Tinusowi Smits za jego pracę. Po wielu latach niepewności i cierpienia ta złożona forma terapii ostatecznie doprowadziła mojego syna do zdrowia. Dr.Tinus opuścił nas pozostawiając terapię CEASE. Pielęgnujmy, doceniajmy, rozwijajmy i stosujmy ją dla dobra wszystkich naszych pacjentów". 

Program seminarium i dodatkowe informacje

 

18 październik 10.00-17.00
1. Teoretyczne podstawy dotyczące powodu wzrostu autyzmu na świecie.
2. Wywiad chorobowy oraz praca z historią choroby.
3. Plan „tłumienia” z pomocą terapii CEASE. Zajęcia praktyczne.
4. Terapia izopatyczna oraz wytyczne co do dawkowania
5. Studium przypadków

19. październik 10:00 – 17:00
1. Opracowanie planu leczniczego wg terapii CEASE - kontynuacja
2. Kontynuacja instrukcji dawkowania izopatycznego.
3. Studium przypadków prowadzącego
4.Terapia ortomolekularna w ramach terapii CEASE
5. Krótkie wprowadzenie do tzw. „Inspirującej homeopatii”

20 październik 10:00-16:00
1. Pytania i odpowiedzi dotyczące praktyki
2. Test pisemny
3. Decyzja o szczepieniu – doradztwo dla rodziców, rekomendacja literatury
4. Wydanie certyfikatów

Koszt: 1800 zł
Koszt obejmuje również egzamin i wydanie certyfikatu Cease Organization.
Zaświadczenia na druku MEN dla zainteresowanych dodatkowo - 500zł brutto. płatne na konto Akademii po wypełnieniu dokumentów.
Szczegóły podajemy telefonicznie: 730-860-118
Zaświadczenia wydaje Akademia Kształcenia Ustawicznego "Naturopata" przy PCUK "Radius" 

Ilość miejsc ograniczona.

Wpłaty za seminarium 1800zł:
Firma angielska

ENSO Electronics (UK) Ltd.,

Rachunek bieżący walutowy w GBP
10 1500 1878 1218 7008 8900 0000

Rachunek bieżący w PLN
25 1500 1878 1218 7008 8870 0000

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP

W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz wyraz "SEMINARIUM".

Materiały:
Książka „Pokonaj autyzm” dr. Tinus Smits. Zaleca się jej przeczytanie jeszcze przed seminarium.
Do książki dołączone są 2 filmy przedstawiające sylwetkę Tinusa Smitsa oraz jego pracę nad CEASE Therapy i studium jego przypadków.
Skrypt Heike Beckenhusen – obszerne, rzetelnie opracowane materiały ze stosowania terapii CEASE. Stanowią wyjątkowo, praktyczną pomoc dla każdego homeopaty.

Zapisy i zapytania:

Wyślij email:info@naturopata.pl
Zadzwoń: tel. 730-860-118, 796-104-050
lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie

Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają lekarze homeopaci oraz naturopaci homeopaci.

Wpłaty za seminarium: konto podane jest w dziale Koszt i materiały

Termin
18-20 październik 2019

Miejsce:
Warszawa Międzylesie ul. Patriotów 299. Jeśli liczba osób zainteresowanych przekroczy 20, seminarium odbędzie się w innym miejscu w Warszawie.

Szczegóły dojazdu:
Samodzielny budynek z szyldem Enso Electronics znajdujący się naprzeciwko stacji PKP Warszawa-Międzylesie, obok kawiarni Cafe Peron.

Mapka dojazdowa

dr Tinus Smits

Dr Tinus Smits studiował homeopatię przez ponad 30 lat, praktykując jako homeopata zanim rozpoczął praktykę lekarską (w wieku 31 lat). Studiował u Jacquesa Imberechtsa, Alexa Jacquesa, George'a Vithoulkasa i Alphonsa Geukensa. Ukończył studia medyczne w 1986 roku i uczył przez ponad 20 lat w różnych krajach na całym świecie. Zawsze uważał, że terapeutyczne możliwości homeopatii można udoskonalić poprzez uważną obserwację i rejestrację wyników leczenia homeopatycznego. Opracował Inspirującą Homeopatię, głębokiego działania, która leczy z zaburzeń cierpiącego głębokie warstwy ciała na poziomie energetycznym i fizycznym.

W swojej praktyce terapeutycznej brał pod szczególną uwagę szczepienia i ich wpływ na dzieci i dorosłych. Opublikował kilka książek i artykułów na ten temat. Przez ostatnie lata opracował skuteczny sposób leczenia dzieci z autyzmem, terapię CEASE. (Całkowita eliminacja spektrum autyzmu).

Jego publikacje:
- „Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne” wydawca Enso Electronics - z angielskiej wersji „Autism beyond despair”
- „Inspiring Homeopathy”
- „Homeopathie”

Wykładowca homeopata Heike Beckenhusen o Tinusie Smits i jego terapii.
Cytat z książki „Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne”

„Obecnie istnieje ogromna potrzeba szerzenia informacji o homeopatycznym leczeniu naszych dzieci. Liczba zdiagnozowanych chorób u dzieci ze spektrum autyzmu szybko wzrosła i nadal wzrasta.

Co dzieje się z dziećmi tej ziemi?

Tinus Smits był bardzo zaangażowany w prace nad eliminacją zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od lat leczył małych pacjentów, zbierając informacje i doświadczenie związane z opracowywanym sposobem leczenia. Efektem jego pracy jest tzw. CEASE THERAPY, czyli terapia Całkowitej Eliminacji Spektrum Autyzmu. Ta forma leczenia, w moim przekonaniu, nie tylko zamyka lukę w leczeniu zespołu spektrum autyzmu, ale także często lukę w leczeniu tak zwanych "przypadków opornych na terapię" lub, jak określił Hahnemann, chorób związanych ze sztuką.

Z mojego doświadczenia wynika, że wiele spośród naszych organizmów nie jest już w stanie zareagować na terapię wyłącznie klasycznej homeopatii. Siła życiowa jest często zbyt wyczerpana przez trwałe ataki ze świata zewnętrznego. Traktuję więc z pełnym przekonaniem wiedzę i doświadczenie dr. Tinusa za pomocą terapii CEASE: Izopatia (Tautopatia) / Klasyczna Homeopatia / Inspirująca Homeopatia i Terapia Ortomolekularna.

Chciałabym nadmienić, że jako homeopata, dr.Tinus naturalnie brał również pod uwagę Organon Sztuki uzdrawiania Hahnemanna i "Choroby przewlekłe", (patrz np. §§ 74 i nast. Organonu.) Radził nam również: "Bardzo ważne jest, abyśmy zadali sobie pytanie: "Czy podejście wyłącznie klasycznej homeopatii wpisuje się w nasz współczesny czas ?". Czy wykorzystujemy pełen potencjał homeopatii? Czy odpowiednio dostosowaliśmy się lub rozwinęliśmy homeopatię do naszych czasów? "

Kilka lat temu włączyłam terapię CEASE do własnego doświadczenia w moim spektrum terapeutycznym. Obecnie leczę w ten sposób wielu pacjentów i coraz częściej obserwuję postępy rozwojowe na wszystkich poziomach życia, nawet u pacjentów, u których sama klasyczna homeopatia nie przyniosła satysfakcjonujących rezultatów. Te obserwacje pokazują mi, jak głęboko ta forma terapii może wpłynąć na pacjenta na wszystkich jego poziomach funkcjonowania. Wspiera organizm w reaktywowaniu jego zdolności do samoleczenia, siła życiowa powraca do normy i może ponownie wpływać na organizm bez ograniczeń. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że osobiście jestem bardzo wdzięczna dr.Tinusowi Smits za jego pracę. Po wielu latach niepewności i cierpienia ta złożona forma terapii ostatecznie doprowadziła mojego syna do zdrowia. Dr.Tinus opuścił nas pozostawiając terapię CEASE. Pielęgnujmy, doceniajmy, rozwijajmy i stosujmy ją dla dobra wszystkich naszych pacjentów".

Egzamin i oryginalny CERTYFIKAT CEASE Therapy dr Tinusa Smitsa

Egzamin składać się będzie z pytań otwartych, opisowych. Homeopata powinien wykazać się wiedzą na temat planu zarówno co do usunięcia przyczyny jak i zastosowania właściwych leków informacyjnych (izopatycznych bądź homeopatycznych ).  

Homeopaci po zdanym egzaminie otrzymają oryginalny certyfikat CEASE THERAPY dr. Tinusa Smitsa. Tym samym stanął się pełnoprawnymi terapeutami CEASE THERAPY. Posiadany certyfikat zaświadczać będzie o znajomości protokołu terapii oraz uprawniać do jej przeprowadzania.